1 3 A   E D I C I Ó

"Memorial Sònia Pifarré"
 
25 AGOST 2019

CURSA 2019 REGLAMENT 2019 EDICIÓNS ANTERIORS:
[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016]  [2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011] 


1. La cursa

Tindrà lloc a Capafonts el dia 25 d'Agost de 2019 , i el punt de trobada serà a l'Era del Rector (Entrada al poble).
La cursa està oberta a tothom que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, tant en temps com en forma. En qualsevol cas, els menors de 18 anys hauran d’aportar una autorització del seu pare, mare o tutor legal per a poder participar a la cursa. L’esdeveniment està organitzat per el CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA DE CAPAFONTS , membre de la FEEC. Podrà participar qualsevol persona sense diferencia de sexe i raça suficientment preparada per a poder assolir la distancia i el desnivell amb garanties mediques. Tots els participants estaran emparats per una assegurança RC i personal en cas de no tenir llicència federativa que els cobreixi.

2. Horari

2.1. Cursa curta
• 08:15h a 8:45h: ENTREGA DE DORSALS (Era del Rector)
• 09:00h: SORTIDA (Era del Rector)
• 11:30h: Tall de pas al km 8 (Roca Foradada).
• 13:00h: Tancament del crono a l'arribada.
• 13:30h: ENTREGA DE PREMIS i SORTEIG DE MATERIAL

3. El recorregut

3.1.- Itinerari Cursa 12 km, amb un desnivell positiu acumulat de +575m.
3.2.- L’itinerari estarà marcat amb claredat durant el seu recorregut amb la senyalització adequada en cada moment, igualment com el track a disposició dels participants mitjançant la web oficial de la prova, www.cemcapafonts.com
3.4.- Els carrers, carreteres i camins per on discorre la cursa estan oberts al trànsit rodat i per tant caldrà que els participants respectin les normes de trànsit i senyals de circulació.

4. Inscripcions

4.1.- S’entén com a inscrit tot aquell participant que hagi emplenat degudament els formularis d’inscripció i els hagi tramés dintre del termini previst, fent-ne efectiu el import corresponent i una vegada l’organització hagi validat el procés. El fet d’enviar el formulari sense realitzar el pagament no garanteix la participació. L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions atenent a criteris de seguretat.
4.2.- La inscripció serà limitada i es tancarà en arribar als 150 participants.
4.3.- La inscripció es podrà efectuar a través d’Internet al web www.cursacapafonts.com seguint els passos indicats.
4.4.- Els preus d’inscripció per a la cursa són els següents:

4.4.1.- Cursa 12kms:
• Socis del Cem Capafonts i Federats mínim C: 14 Euros
• Socis del Cem Capafonts i No Federats mínim C: 17 Euros
• No Socis del Cem Capafonts i Federats mínim C: 17 Euros
• No socis del Cem Capafonts i no Federats mínim C: 20 Euros

* SI ENCARA QUEDEN DORSALS EL DIA DE LA CURSA EL PREU SERÀ DE 25 EUROS SENSE GARANTÍA DE L’OBSEQUI NI EL DINAR.

4.5.- Serà responsabilitat del participant saber si la llicència de la qual disposa li dóna cobertura per a córrer curses de muntanya.
4.7.- En cas de no disposar de la llicència és obligatori contractar l’assegurança al fer la inscripció.

5. Categories i premis

• 1er, 2on i 3er classificats general masculí i femení.
• 1er classificat másculi i femení per categories.
Sub23 de 18 a 22 anys.
Senior de 23 a 40 anys.
Veterà de 41 a 50 anys.
Master més de 50 anys.
• 1er classificat masculí i femení del poble.

6. Dorsals

6.1.- El dorsal haurà d’estar sempre visible, col•locat a la part de davant i sense cap tipus de manipulació.

7. Cronometratge i control

7.1.- El control i cronometratge de la cursa es farà mitjançant el sistema de cronometratge amb resultats finals a la web de la cursa.

8. Material

8.1.- Calçat esportiu i vestimenta adequada per al tipus de terreny i cursa.
8.2.- L’organització podrà exigir material obligatori segons les previsions meteorològiques. Aquest serà avisat amb 2 dies d’antelació via canals de comunicació de la cursa. En el brífing pre-cursa serà recordat.

9. Seguretat i serveis

9.1.- Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut.
9.2.- Hi haurà avituallaments sòlids i líquids, a la sortida, a l’arribada i al llarg del recorregut.
9.3.- L’organització podrà obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut.
9.4.- L’organització entén que la tramesa del formulari d’inscripció per part dels participants significa que aquests estan en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar.

10. Desqualificacions

10.1.- Qualsevol participant que no recorri la totalitat del circuit serà desqualificat.
10.2.- Tanmateix serà desqualificat qualsevol participant que hagi comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova. Igualment serà desqualificat qualsevol participant que mostri una actitud o actuació que sigui considerada com a improcedent per l’organització.
10.3.- L’organització desqualificarà a qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. També serà desqualificat qualsevol participant que no assisteixi a algun atleta accidentat o no comuniqui un possible accident al control més proper al lloc del fet.
10.4.- Un corredor desqualificat de la cursa, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sota la seva responsabilitat.

11. Reclamacions

Les reclamacions es faran per escrit al Director de la Cursa durant els 30 minuts posteriors a l’incident. Si l’incident es produeix durant la cursa, els 30 minuts es comptabilitzaran a partir del moment en que el reclamant arribi a la meta. Per presentar la reclamació es farà un dipòsit de 50€. El dipòsit només serà retornat cas que el Jurat doni la raó al reclamant. La decisió del Jurat serà inapel•lable.

12. Drets d’imatge i protecció de dades

L’Organització es reserva els drets d’imatge, fent o recopilant fotografies o vídeos de la Cursa. Així mateix podrà utilitzar-los per fer publicacions a la seva pàgina web.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, Montsant Natura SL, us informa que les vostres dades personals seran tractades e incorporades als nostres sistemes informàtics, dels quals és titular aquesta Empresa. Podeu exercir-hi els drets d’accés, rectificació i de cancel•lació previstos a la Llei.

13. Compromís amb l’entorn

L’ incompliment d’alguna d’aquestes clàusules pot ser motiu de desqualificació:
13.1.- No embruteu la muntanya amb les vostres deixalles.
13.2.- Si trobeu qualsevol animal, no el molesteu ni el captureu.
13.3.- Respecteu la propietat privada.
13.4.- Cal atendre en tot moment les indicacions dels agents rurals, personal acreditat de l’organització.

14. Altres

14.1.- Els participants que abandonin la prova voluntàriament, donaran immediatament avís a l’organització.
14.2.- L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, l’horari o qualsevol altra circumstància de la cursa si ho considera oportú i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes que justifiquin el canvi.
14.3.- Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot anul•lar-la, per aquesta causa, si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova, no obligarà a l’organització a retornar als participants el import abonat per la inscripció.
14.4.- L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o que aquests puguin ocasionar a tercers.
14.5.- La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Tot allò que no hi sigui establert, així com qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà resolta de manera inapel•lable per l’organització, en primera instància aplicant aquest reglament, i finalment segons el criteri de l’organització.En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, ,informem que les vostres dades personals seran tractades e incorporades als nostres sistemes informàtics, dels quals és titular aquesta Empresa. Podeu exercir-hi els drets d’accés, rectificació i de cancel•lació previstos a la Llei.