1 4 A   E D I C I Ó

"Memorial Sònia Pifarré"
 
DEL 10 DE JULIOL AL 28 D'AGOST 2020

CURSA 2020 REGLAMENT 2020 EDICIÓNS ANTERIORS:
[2021]  [2020]  [2019]  [2018]  [2017]  [2016]  [2015]  [2014]  [2013]  [2012]  [2011] 


El recorregut es podrà fer entre el dimecres 10 de juliol a les 00:01h fins al dissabte 29 d'agost a les 23:59h​. Es pot fer individualment o en grup, respectant sempre les recomanacions sanitàries.


Recorreguts: ​Hi haurà un sol recorregut, que es podrà fer caminant o corrent . Si es desitja fer de forma competitiva, caldrà fer el recorregut exacte publicat a la pàgina de la cursa ………..i a l'aplicació [STRAVA]


Característiques tècniques: Recorregut aproximat d'uns ​11,5 km, pels voltants del termes de Capafonts amb 500 Desnivell Positiu​.
Amb 2 SEGMENTS EXTRA dins el CIRCUIT:

  -SEGMENT MOTLLATS: 1,91 kmts
  -SEGMENT SÒNIA PIFARRÉ: 380 metres


El recorregut comportarà trams tècnics amb les característiques següents: terreny descompost, forts desnivells, sender i pista forestal . No tenen cap restricció de trànsit durant el període de la prova; per tant, cal extremar la precaució.


El recorregut i el perfil es poden observar a la pàgina web o pàgina facebook cursa 2020: ​https://www.facebook.com/CursaMuntanyaCapafonts/


Control del temps opció competitiva: El cronometratge de les tres modalitats (caminants-corredors) es fa mitjançant l'aplicació STRAVA. Caldrà registrar-s'hi i seguir les indicacions donades per l'organització per cronometrar correctament el temps. Cada participant ha d'utilitzar un aparell per registrar el seu propi temps.


Els menors d'edat que hi participin ho fan sempre sota l'autorització, tutela i responsabilitat total dels pares, mares o tutors legals.


**​Entenem com a caminant tot aquell que no vagi més ràpid de 7 km/h de mitjana a cada kilòmetre. Si no, considerarem que és corredor. Controlarem la velocitat dels caminants mitjançant l'aplicació STRAVA.


Classificació: Hi haurà una classificació general determinada per els temps absoluts en la modalitat de ​còrrer ​, un cop finalitzat el temps per fer el recorregut:


Límit: No hi ha límit de participants.


Avituallaments: ​La modalitat de la prova i les mesures de seguretat obliguen a autoavituallar-se. L'organització recomana portar aigua durant el recorregut.


Premis: ​Es podran recollir a partir del dia 1 de setembre al Bar del Grèvol de Capafonts.

  -1era ABSOLUTA CIRCUIT 14a CMC
  -1er ABSOLUT CIRCUIT 14a CMC
  -1era SEGMENT MOTLLATS -1er SEGMENT MOTLLATS
  -1era SEGMENT SÒNIA PIFARRÉ ( Última pujada al poble )
  -1er SEGMENT SÒNIA PIFARRÉ ( Última pujada al poble )

A les 3 millors FOTOGRAFIES DEL CIRCUIT i a la millor FOTO FAMILIAR


Desqualificacions​: Serà motiu de desqualificació:

  1.No fer la totalitat del recorregut segons cada modalitat.

  2.L'organització podrà controlar les velocitats de totes les modalitats si ho onsidera oportú.

  3.Embrutar o degradar l'itinerari o la muntanya.

  4.Rebre assistència externa mentre duri la participació.

  5.Incomplir aquest reglament o les indicacions de l'organització.


Disposicions finals:

  1.Els participants no tindran l'ús exclusiu dels carrers i camins per on es desenvoluparà el recorregut. Per tant, caldrà prendre les precaucions pròpies de les vies obertes al trànsit.

  2.L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que pugin patir o produir els participants durant el transcurs del recorregut i que no siguin atribuïbles a l'organització.

  3.El fet de participar suposa el reconeixement implícit de tenir les aptituds físiques necessàries per realitzar el recorregut d'aquesta distància i desnivell, i l'acceptació d'aquest reglament.

  4.L'organització no es fa responsable, sota cap circumstància, d'allò que li pugui passar als participants.

  5.Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament l'ha de resoldre l'organització.


En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, ,informem que les vostres dades personals seran tractades e incorporades als nostres sistemes informàtics, dels quals és titular aquesta Empresa. Podeu exercir-hi els drets d’accés, rectificació i de cancel•lació previstos a la Llei.